KOKU GİDERİMİ VE HAVA TEMİZLEME ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜMLERİMİZ

ŞEHİR KANALİZASYON AĞLARI VE TERFİ İSTASYONLARI KOKU GİDERİMİ

Şehir kanalizasyon ağları ve terfi istasyonlarında temel rahatsız edici koku karakteri, aynı atıksu arıtma tesisleri giriş yapılarına benzer şekilde H2S ve amonyak gibi azot türevleri kaynaklıdır.

Kanalizasyon ağlarında özellikle uzun yatay hatlarda debi düştüğünde sudaki katı atıklar çöker. Zamanla üst üste biriken bu atıkların oluşturduğu katmanlar anaerobik bir ortam oluşturup koku yaymaya başlar. Terfi istasyonlarında ise benzer bir durum bu kez terfi çukurunun tabanında zamanla çökelip kalan atıkların özellikle de suyun debisi tekrar arttığında çalkalanıp kokulu gazları açığa çıkarmasıyla oluşur.

Uygun büyüklükteki terfi istasyonlarında ®Neutroair kuru buhar veya ıslak tip sisleme yöntemiyle uygulanabilirken, düzenek kurulamayacak daha küçük istasyonlar veya kanalizasyon bacalarında jel tipi koku gidericilerle ekipmansız kontrollü salımla koku giderimi sağlanır.


Kokuyu maskelemez, nötralize eder.


Etkisi akredite yöntemle ölçülebilir


Alternatif yöntemlere göre ekonomiktir.

WhatsApp
Hemen Ara