KOKU GİDERİMİ VE HAVA TEMİZLEME ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜMLERİMİZ

ÇÖP DEPONİ ALANLARI VE ÇÖP ODALARI KOKU GİDERİMİ

Özellikle evsel ve kimi endüstriyel katı atıkların çürümesiyle ortaya çıkan merkaptan ve diğer kimi gazlar çöplerin bulunduğu ortamdaki kokunun temel karakterini oluşturur.

Bu tür belirgin rahatsız edici kokularla binalardaki çöp depo odalarında, çöp aktarma ve işleme istasyonlarında, düzenli deponi ve vahşi depolama sahalarında, kompost ve biyogaz tesislerinde karşılaşırız.

Koku kaynağının çöp odaları gibi bina içinde, göreceli olarak daha küçük ve kapalı alanlarda olduğu durumlarda koku giderimiyle birlikte ortamın neminin arttırılmaması da önem kazanır. Bu gibi uygulamalarda çoğunlukla kuru buhar yöntemi veya koku giderim jelleri gibi ortamın nemini artırmayan ve kimi durumlarda da ekipmansız kontrollü salımla çalışan yöntemler tercih edilir.

Daha büyük ölçekli olan çöp aktarım, işleme istasyonları, kompost tesisleri ve depolama sahalarında ise ıslak tip sisleme yöntemiyle çalışan koku giderim yöntemleri tercih edilir.

Hangi koku giderim yöntemi seçilirse seçilsin kokunun karakterine göre geliştirilen nötralize ediciler kokulu gazların molekülleriyle kimyasal tepkimeye girer. Bu moleküllerin yapısını bozup koku kaynağını ortadan kaldırır.

Kapalı alan uygulamalarında ®Neutroair’in temel faydası düşük yatırım ve işletme giderleri olurken, deponi alanları gibi örtülmesi mümkün olmayan alanlar için ®Neutroair tek uygulanabilir koku giderim yöntemi olmaktadır.


Kokuyu maskelemez, nötralize eder.


Etkisi akredite yöntemle ölçülebilir


Alternatif yöntemlere göre ekonomiktir.

WhatsApp
Hemen Ara